AnswerSheetConfig.VerticalMargin

AnswerSheetConfig.VerticalMargin property

Verticale marge van antwoordblad. Instellen in pixels.

public int VerticalMargin { get; set; }

Zie ook