Class BarcodeConfig

BarcodeConfig class

Streepjescode-element. Kan worden gebruikt om waarde te coderen. Gepositioneerd op pagina met behulp van coördinaten in pixels.

public class BarcodeConfig : BaseConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
BarcodeConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Align { get; set; }De uitlijning van de streepjescode op pagina
BarcodeQRVersion { get; set; }De QR-versie van QR-code
BarcodeType { get; set; }Het type streepjescode-element
DrawCodetext { get; set; }Geeft aan of er tekst onder de streepjescodeafbeelding moet worden getekend)
Height { get; set; }De doelhoogte van barcode image
override Name { get; set; }Streepjescodenaam. Voor waardeValue
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.
Value { get; set; }De waarde van barcode om te coderen
X { get; set; }X-coördinaat. Stel de waarde in op -1 voor skip
Y { get; set; }Y-coördinaat. Stel de waarde in op -1 voor skip

Zie ook