Class ChoiceBoxConfig

ChoiceBoxConfig class

Het keuzevak is een basiselement dat een enkele vraag vertegenwoordigt met een vast aantal antwoorden.

public class ChoiceBoxConfig : ParentConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
ChoiceBoxConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
override Children { get; set; }Onderliggende omr-elementen.ChoiceBoxAnswerConfig
Color { get; set; }De kleur van de tekst
DisplayQuestionNumber { get; set; }Moeten we het nummer van deze vraag weergeven. Standaard - true
FontFamily { get; set; }De lettertypefamilie van de tekst
FontSize { get; set; }De grootte van het tekstlettertype
FontStyle { get; set; }De stijl van de tekst
override Name { get; set; }naam keuzevak. Voor weergavewaardeQuestionText
QuestionText { get; set; }Vraagtekst ophalen of instellen voor ChoiceBox element
TextAlignment { get; set; }Tekstuitlijning, geeft aan waar tekst moet worden getekend op pagina
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.

Zie ook