ContentConfig.ContentConfig

ContentConfig constructor

De standaard constructeur.

public ContentConfig()

Zie ook