ContentConfig.Name

ContentConfig.Name property

Inhoudswaarde

public override string Name { get; set; }

Zie ook