Class CustomTriggerConfig

CustomTriggerConfig class

Aangepaste bubbel. Bij het vullen kan gedrag \ waarde van doelelementen veranderen

public class CustomTriggerConfig : BaseConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
CustomTriggerConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BubbleType { get; set; }Het type bubbel
override Name { get; set; }Naam van trigger.
Target { get; set; }Naam van doelelement. Gedrag is afhankelijk vanTriggerType
TriggerType { get; set; }Type trigger. Beschrijf triggergedrag
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.
Value { get; set; }Waarde van aangepaste trigger. Het gebruik van deze waarde is afhankelijk vanTriggerType

Velden

NaamBeschrijving
BubbleSizeDe grootte van een bubbel

Zie ook