Class InputGroup

InputGroup class

Groeperingselement. Bestaat uit twee inhoudskinderen. Getekend in verhoudingen 1\3 en 2\3.

public class InputGroup : ParentConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
InputGroup()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BorderBottomStyle { get; set; }Extra stijl voor onderrand
BorderColor { get; set; }Kleur rand
BorderLeftStyle { get; set; }Extra stijl voor linkerrand
BorderRightStyle { get; set; }Extra stijl voor rechterrand
BorderSize { get; set; }Grootte van grenslijn
BorderTopStyle { get; set; }Extra stijl voor bovenrand
override Children { get; set; }Onderliggende omr-elementen. In de meeste gevallen gepositioneerd binnen de ouder of eronder.
InputBorder { get; set; }Type getekende rand
LabelBorder { get; set; }Type getekende rand
override Name { get; set; }Naam van groeperingselement
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.

Zie ook