Aspose.OMR.Generation.Config.Enums

Opsomming

OpsommingBeschrijving
AlignmentEnumType horizontale uitlijning ten opzichte van de ouder. Gebruikt in veel elementen.
BarcodeTypeType streepjescode gebruikt inBarcodeConfig
BorderTypeHet randtype
BubblePositionTypePositie van bubble aganist main content
BubbleTypeType bubbel.
ConfigTypeType Omr-element
ContainerTypeEnumType vanContainerConfig
ContentTypeType weergave van inhoud
DirectionalityRichting van tekenelementen en tekst.
GridHeaderTypeEnumHet type rasterkop
ParagraphTypeEnumType vanParagraphConfig
QRVersionType QR waarvoor zal worden gebruiktBarcodeConfig Verantwoordelijk voor het maximale aantal bytes gecodeerd door QR. Gebruik bij twijfelAuto . Bibliotheek selecteert automatisch de juiste grootte
ScoreDisplayControle weergave van scorewaarde.
ScoreGroupTypeType score Groep. Heeft invloed op tekening van scoregroep element
ScoreHeaderTypeType scorekop.
TableTypeHet tabeltype
TriggerTypeType trigger. Beschrijf triggergedrag
VerticalAlignmentBeschrijft verticale positionering van kindelement binnen parent