Enum ParagraphTypeEnum

ParagraphTypeEnum enumeration

Type vanParagraphConfig

public enum ParagraphTypeEnum

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
Normal0Paragraaf items verticaal uitlijnen
Multiple1Alinea zal proberen er veel in te pakkenContentConfig rond eenImageConfig Duplicaat vanImageWrap Gebruikt als verouderde ondersteuning
ImageWrap2Alinea zal proberen er veel in te pakkenContentConfig rond eenImageConfig
Inline3Wijs elementen toe in één horizontale (LTR) lijn

Zie ook