Class BaseConfig

BaseConfig class

Abstractie die vereiste velden bevat voor elk omr-element

public abstract class BaseConfig

Eigenschappen

NaamBeschrijving
abstract Name { get; set; }Naam van omr-element. Kan in verschillende gevallen worden gebruikt op basis van element
abstract Type { get; set; }Type omr-element. Heeft geen standaardwaarde. Moet worden overschreven.

Zie ook