Class GenerationResult

GenerationResult class

Het resultaat van het genereren van de sjabloon. Bevat de sjabloonafbeelding en de sjabloon (json die de locatie van elementen op de afbeelding beschrijft).

public class GenerationResult

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ErrorCode { get; set; }Krijgt of stelt de foutcode in. Is gelijk aan 0 als er geen fouten zijn opgetreden.
ErrorMessage { get; set; }Haalt of stelt het bericht met de beschrijving van de fout in. Leeg als er geen fouten zijn opgetreden.
Template { get; set; }Haalt de sjabloon JSON-string op of stelt deze in
TemplateImage { get; set; }Haalt de gegenereerde sjabloonafbeelding op of stelt deze in
Warnings { get; set; }Krijgt of stelt een lijst in van de waarschuwingsberichten die niet-kritieke fouten beschrijven die verschenen tijdens het genereren

methoden

NaamBeschrijving
Save(string, string)Sla sjabloonafbeeldingen en sjabloon op in de opgegeven map
SaveAsPdf(string, string)Sjabloonafbeeldingen en sjabloon opslaan in de opgegeven map Sjabloonafbeelding opgeslagen als pdf

Velden

NaamBeschrijving
MultipageTemplateImagesHaalt de verzameling gegenereerde afbeeldingen op of stelt deze in voor een sjabloon met meerdere pagina’s

Zie ook