GlobalPageSettings.WritingSystem

GlobalPageSettings.WritingSystem field

Vooraf ingestelde instellingen voor het genereren van sjablonen. Inclusief directionaliteit (van links naar rechts of van rechts naar links) en cijfersgebruik

public WritingSystem WritingSystem;

Voorbeelden

Schrijfsysteem = nieuw Westers(); Schrijfsysteem = nieuw Arabisch(waar);

Zie ook