Aspose.OMR.Api

Klasser

KlassBeskrivning
ImageCollectionSamling av bilder som kan användas för mallgenerering. t.ex.!:Aspose.OMR.Api.OmrEngine.GenerateTemplate(MemoryStream, ImageCollection) Kan vara användbart när dina bilder inte finns i filsystemet.
OmrEngineOMR-motorn. Hanterar skapandet av mall- och bildbehandlingsklasser och GUI-komponenter.
TemplateProcessorKlass för bearbetning av mallar och bilder. Varje instans av den här klassen fungerar med en enda OMR-mall. Den kan känna igen bilder av mallen som anges i konstruktorn.