Aspose.OMR.Api

Klasser

Klass Beskrivning
ImageCollection Samling av bilder som kan användas för mallgenerering. t.ex.GenerateTemplate Kan vara användbart när dina bilder inte finns i filsystemet.
OmrEngine OMR-motorn. Hanterar skapandet av mall- och bildbehandlingsklasser och GUI-komponenter.
TemplateProcessor Klass för bearbetning av mallar och bilder. Varje instans av den här klassen fungerar med en enda OMR-mall. Den kan känna igen bilder av mallen som anges i konstruktorn.