ImageCollection

ImageCollection class

Samling av bilder som kan användas för mallgenerering. t.ex.GenerateTemplate Kan vara användbart när dina bilder inte finns i filsystemet.

public class ImageCollection

Konstruktörer

namn Beskrivning
ImageCollection() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
Add(string, MemoryStream) Lägg till bild i samlingen.

Se även