Class ImageCollection

ImageCollection class

Samling av bilder som kan användas för mallgenerering. t.ex.!:Aspose.OMR.Api.OmrEngine.GenerateTemplate(MemoryStream, ImageCollection) Kan vara användbart när dina bilder inte finns i filsystemet.

public class ImageCollection

Konstruktörer

namnBeskrivning
ImageCollection()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
Add(string, MemoryStream)Lägg till bild i samlingen.

Se även