GenerateJSONTemplate

OmrEngine.GenerateJSONTemplate method

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserad på .json markup

public GenerationResult GenerateJSONTemplate(string jsonPath, GlobalPageSettings settings = null)
Parameter Typ Beskrivning
jsonPath String sökväg till *.json-fil med markering
settings GlobalPageSettings globala inställningar som används i all mallgenerering

Returvärde

Generationsresultat

Se även