GenerateTemplate

GenerateTemplate(MemoryStream, GlobalPageSettings, ImageCollection)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserad på MemoryStream

public GenerationResult GenerateTemplate(MemoryStream stream, GlobalPageSettings settings, 
    ImageCollection userImages = null)
Parameter Typ Beskrivning
stream MemoryStream Strömmen som innehåller markeringslinjer
settings GlobalPageSettings De globala inställningarna som gäller för alla sidelement
userImages ImageCollection Samling av bilder som kan användas för en mallgenerering. Tillåt att använda bilder från MemoryStream istället för filsystem

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(MemoryStream, ImageCollection)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserad på MemoryStream

public GenerationResult GenerateTemplate(MemoryStream stream, ImageCollection userImages = null)
Parameter Typ Beskrivning
stream MemoryStream Strömmen som innehåller markeringslinjer
userImages ImageCollection Samling av bilder som kan användas för en mallgenerering. Tillåt att använda bilder från MemoryStream istället för filsystem

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(string[], GlobalPageSettings, ImageCollection)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på en array av uppmärkningslinjerna

public GenerationResult GenerateTemplate(string[] markupLines, GlobalPageSettings settings, 
    ImageCollection userImages = null)
Parameter Typ Beskrivning
markupLines String[] Array av uppmärkningslinjer
settings GlobalPageSettings De globala inställningarna som gäller för alla sidelement
userImages ImageCollection Samling av bilder som kan användas för en mallgenerering. Tillåt att använda bilder från MemoryStream istället för filsystem

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(string[], ImageCollection)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på en array av uppmärkningslinjerna

public GenerationResult GenerateTemplate(string[] markupLines, ImageCollection userImages = null)
Parameter Typ Beskrivning
markupLines String[] Array av uppmärkningslinjer
userImages ImageCollection Samling av bilder som kan användas för en mallgenerering. Tillåt att använda bilder från MemoryStream istället för filsystem

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(string, GlobalPageSettings)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på textmarkup

public GenerationResult GenerateTemplate(string markupPath, GlobalPageSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
markupPath String Sökväg till textmarkeringsfilen
settings GlobalPageSettings De globala inställningarna som gäller för alla sidelement

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(string)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på textmarkup

public GenerationResult GenerateTemplate(string markupPath)
Parameter Typ Beskrivning
markupPath String Sökväg till textmarkeringsfilen

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(string, string[])

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på textmarkup

public GenerationResult GenerateTemplate(string markupPath, string[] imagesPaths)
Parameter Typ Beskrivning
markupPath String Sökväg till textmarkeringsfilen
imagesPaths String[] Fullständiga vägar till bilderna som används i genereringen

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(TemplateConfig, GlobalPageSettings, ImageCollection)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på Template object

public GenerationResult GenerateTemplate(TemplateConfig config, GlobalPageSettings settings, 
    ImageCollection userImages = null)
Parameter Typ Beskrivning
config TemplateConfig Mallobjekt som representerar alla element
settings GlobalPageSettings globala inställningar som används i all mallgenerering
userImages ImageCollection Samling av bilder som kan användas för en mallgenerering. Tillåt att använda bilder från MemoryStream istället för filsystem

Returvärde

Generationsresultat

Se även