OmrEngine.GenerateTemplate

GenerateTemplate(MemoryStream, GlobalPageSettings, ImageCollection, Encoding)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserad på MemoryStream

public GenerationResult GenerateTemplate(MemoryStream stream, GlobalPageSettings settings, 
  ImageCollection userImages = null, Encoding encoding = null)
ParameterTypBeskrivning
streamMemoryStreamStrömmen som innehåller markeringslinjer
settingsGlobalPageSettingsDe globala inställningarna som gäller för alla sidelement
userImagesImageCollectionSamling av bilder som kan användas för en mallgenerering. Tillåt att använda bilder från MemoryStream istället för filsystem
encodingEncodingkodning av uppmärkningslinjer, som standard används UTF-8

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(MemoryStream, ImageCollection, Encoding)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserad på MemoryStream

public GenerationResult GenerateTemplate(MemoryStream stream, ImageCollection userImages = null, 
  Encoding encoding = null)
ParameterTypBeskrivning
streamMemoryStreamStrömmen som innehåller markeringslinjer
userImagesImageCollectionSamling av bilder som kan användas för en mallgenerering. Tillåt att använda bilder från MemoryStream istället för filsystem
encodingEncodingkodning av uppmärkningslinjer, som standard används UTF-8

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(string[], GlobalPageSettings, ImageCollection)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på en array av uppmärkningslinjerna

public GenerationResult GenerateTemplate(string[] markupLines, GlobalPageSettings settings, 
  ImageCollection userImages = null)
ParameterTypBeskrivning
markupLinesString[]Array av uppmärkningslinjer
settingsGlobalPageSettingsDe globala inställningarna som gäller för alla sidelement
userImagesImageCollectionSamling av bilder som kan användas för en mallgenerering. Tillåt att använda bilder från MemoryStream istället för filsystem

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(string[], ImageCollection)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på en array av uppmärkningslinjerna

public GenerationResult GenerateTemplate(string[] markupLines, ImageCollection userImages = null)
ParameterTypBeskrivning
markupLinesString[]Array av uppmärkningslinjer
userImagesImageCollectionSamling av bilder som kan användas för en mallgenerering. Tillåt att använda bilder från MemoryStream istället för filsystem

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(string, GlobalPageSettings, Encoding)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på textmarkup

public GenerationResult GenerateTemplate(string markupPath, GlobalPageSettings settings, 
  Encoding encoding = null)
ParameterTypBeskrivning
markupPathStringSökväg till textmarkeringsfilen
settingsGlobalPageSettingsDe globala inställningarna som gäller för alla sidelement
encodingEncodingkodning av markupfiler, som standard används UTF-8

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(string, Encoding)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på textmarkup

public GenerationResult GenerateTemplate(string markupPath, Encoding encoding = null)
ParameterTypBeskrivning
markupPathStringSökväg till textmarkeringsfilen
encodingEncodingkodning av markupfiler, som standard används UTF-8

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(string, string[], Encoding)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på textmarkup

public GenerationResult GenerateTemplate(string markupPath, string[] imagesPaths, 
  Encoding encoding = null)
ParameterTypBeskrivning
markupPathStringSökväg till textmarkeringsfilen
imagesPathsString[]Fullständiga vägar till bilderna som används i genereringen
encodingEncodingkodning av markupfiler, som standard används UTF-8

Returvärde

Generationsresultat

Se även


GenerateTemplate(TemplateConfig, GlobalPageSettings, ImageCollection)

Skapar en mall (.omr) och mallbild baserat på Template object

public GenerationResult GenerateTemplate(TemplateConfig config, GlobalPageSettings settings, 
  ImageCollection userImages = null)
ParameterTypBeskrivning
configTemplateConfigMallobjekt som representerar alla element
settingsGlobalPageSettingsglobala inställningar som används i all mallgenerering
userImagesImageCollectionSamling av bilder som kan användas för en mallgenerering. Tillåt att använda bilder från MemoryStream istället för filsystem

Returvärde

Generationsresultat

Se även