OmrEngine.GetCorrectionControl

OmrEngine.GetCorrectionControl method

SkaparCorrectionControl instans som tillåter arbete med OMR API med GUI. TakesTemplateProcessor som en parameter och fungerar endast med bilder skapade med specificerad template

public CorrectionControl GetCorrectionControl(TemplateProcessor processor)
ParameterTypBeskrivning
processorTemplateProcessorMallprocessorn

Returvärde

DeCorrectionControl exempel

Se även