GetTemplateProcessor

GetTemplateProcessor(MemoryStream, Encoding)

SkaparTemplateProcessor instans som tillåter arbete med specificerad mall.

public TemplateProcessor GetTemplateProcessor(MemoryStream templateContent, Encoding textEncoding)
Parameter Typ Beskrivning
templateContent MemoryStream Minnesström med malltextinnehåll
textEncoding Encoding Mallinnehållskodning

Returvärde

DeTemplateProcessor exempel

Se även


GetTemplateProcessor(string)

SkaparTemplateProcessor instans som tillåter arbete med specificerad mall.

public TemplateProcessor GetTemplateProcessor(string templatePath)
Parameter Typ Beskrivning
templatePath String Sökvägen till OMR-mallfilen

Returvärde

DeTemplateProcessor exempel

Se även