Class TemplateProcessor

TemplateProcessor class

Klass för bearbetning av mallar och bilder. Varje instans av den här klassen fungerar med en enda OMR-mall. Den kan känna igen bilder av mallen som anges i konstruktorn.

public class TemplateProcessor

Metoder

namnBeskrivning
Recalculate(RecognitionResult, int)Uppdaterar igenkänningsresultat med hjälp av finjusterade parametrar.
RecognizeFolder(string, int)Känner igen bilder från folder
RecognizeImage(MemoryStream, int)Känner igen bild från minnet stream
RecognizeImage(string, int)Känner igen bilden
RecognizeMultiPageTemplate(string[], int)Känner igen mall på flera sidor

Exempel

OmrEngine engine = new OmrEngine();
TemplateProcessor templateProcessor = engine.GetTemplateProcessor(templatePath);
RecognitionResult result = templateProcessor.RecognizeImage(imagePath);
string csvResult = result.GetCsv();

Se även