TemplateProcessor.Recalculate

TemplateProcessor.Recalculate method

Uppdaterar igenkänningsresultat med hjälp av finjusterade parametrar.

public void Recalculate(RecognitionResult result, int recognitionThreshold = -100)
ParameterTypBeskrivning
resultRecognitionResultIgenkänningsresultatet att uppdatera.
recognitionThresholdInt32(Valfritt) Igenkänningströskeln i intervallet (0…100). Endast element som fylls över tröskelvärdet kommer att räknas som ifyllda.

Anmärkningar

Använd den här metoden för att förbättra igenkänningsresultaten

Se även