TemplateProcessor.RecognizeFolder

TemplateProcessor.RecognizeFolder method

Känner igen bilder från folder

public RecognitionResult[] RecognizeFolder(string folderPath, int recognitionThreshold = -100)
ParameterTypBeskrivning
folderPathStringSökvägen till mappen där bilderna som ska kännas igen finns
recognitionThresholdInt32(Valfritt) Igenkänningströskeln i intervallet (0…100). Endast element som fylls över tröskelvärdet kommer att räknas som ifyllda.

Returvärde

Erkännanderesultatet

Se även