TemplateProcessor.RecognizeImage

RecognizeImage(string, int)

Känner igen bilden

public RecognitionResult RecognizeImage(string imagePath, int recognitionThreshold = -100)
ParameterTypBeskrivning
imagePathStringVägen till bilden att känna igen
recognitionThresholdInt32(Valfritt) Igenkänningströskeln i intervallet (0…100). Endast element som fylls över tröskelvärdet kommer att räknas som ifyllda.

Returvärde

Erkännanderesultatet

Se även


RecognizeImage(MemoryStream, int)

Känner igen bild från minnet stream

public RecognitionResult RecognizeImage(MemoryStream stream, int recognitionThreshold = -100)
ParameterTypBeskrivning
streamMemoryStreamMinnesström av bild.
recognitionThresholdInt32(Valfritt) Igenkänningströskeln i intervallet (0…100). Endast element som fylls över tröskelvärdet kommer att räknas som ifyllda.

Returvärde

Erkännanderesultatet

Se även