RecognizeImage

RecognizeImage(string, int)

Känner igen bilden

public RecognitionResult RecognizeImage(string imagePath, int recognitionThreshold = -100)
Parameter Typ Beskrivning
imagePath String Vägen till bilden att känna igen
recognitionThreshold Int32 (Valfritt) Igenkänningströskeln i intervallet (0…100). Endast element som fylls över tröskelvärdet kommer att räknas som ifyllda.

Returvärde

Erkännanderesultatet

Se även


RecognizeImage(MemoryStream, int)

Känner igen bild från minnet stream

public RecognitionResult RecognizeImage(MemoryStream stream, int recognitionThreshold = -100)
Parameter Typ Beskrivning
stream MemoryStream Minnesström av bild.
recognitionThreshold Int32 (Valfritt) Igenkänningströskeln i intervallet (0…100). Endast element som fylls över tröskelvärdet kommer att räknas som ifyllda.

Returvärde

Erkännanderesultatet

Se även