TemplateProcessor.RecognizeMultiPageTemplate

TemplateProcessor.RecognizeMultiPageTemplate method

Känner igen mall på flera sidor

public RecognitionResult[] RecognizeMultiPageTemplate(string[] imagePaths, 
    int recognitionThreshold = -100)
ParameterTypBeskrivning
imagePathsString[]Vägen till bilderna att känna igen
recognitionThresholdInt32(Valfritt) Igenkänningströskeln i intervallet (0…100). Endast element som fylls över tröskelvärdet kommer att räknas som ifyllda.

Returvärde

Erkännanderesultatet

Se även