Aspose.OMR.CorrectionUI

Klasser

Klass Beskrivning
CorrectionControl Användarkontrollen som gör det möjligt att känna igen bilder och korrigera och kalibrera igenkänningsparametrar