Aspose.OMR.CorrectionUI

Klasser

KlassBeskrivning
CorrectionControlAnvändarkontrollen som gör det möjligt att känna igen bilder och korrigera och kalibrera igenkänningsparametrar