Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.CustomAnswerSheet

Klasser

Klass Beskrivning
BubbleArrayConfig Visa möjliga svar som alternativ varje inuti cirkel (bubbla). Kan endast användas inutiCustomRowConfig
CustomAnswerSheetConfig Upprepa anpassade rader. För att beskriva anpassad radanvändning -CustomRowConfig
CustomRowConfig Beskrivning av CustomRow. Används medCustomAnswerSheetConfig