BubbleArrayConfig

BubbleArrayConfig class

Visa möjliga svar som alternativ varje inuti cirkel (bubbla). Kan endast användas inutiCustomRowConfig

public class BubbleArrayConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
BubbleArrayConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
AnswersValues { get; set; } Varje värde representerar symbol inuti bubblan. Måste ha samma antal som!:AnswersCount Exempel: ny sträng[] {“A”, “B”, “C”, “D”} Exempel: ny sträng[] {“1”, “2”, “3”, “4”}
BubbleSize { get; set; } Storleken på en bubbla
BubbleType { get; set; } Typen av en bubbla
FontFamily { get; set; } Teckensnittsfamiljen för text
FontSize { get; set; } Storleken på texten font
FontStyle { get; set; } Stilen för texten
override Name { get; set; } Namn på bubble Array. Deltar inte i visning eller generering av element
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även