BubbleArrayConfig.Type

BubbleArrayConfig.Type property

Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

public override ConfigType Type { get; set; }

Se även