Class CustomAnswerSheetConfig

CustomAnswerSheetConfig class

Upprepa anpassade rader. För att beskriva anpassad radanvändning -CustomRowConfig

public class CustomAnswerSheetConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
CustomAnswerSheetConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Amount { get; set; }Totalt antal rader
BorderBottomStyle { get; set; }Ytterligare stil för nedre kant
BorderColor { get; set; }Färg på kant
BorderLeftStyle { get; set; }Ytterligare stil för vänster kant
BorderRightStyle { get; set; }Ytterligare stil för höger kant
BorderSize { get; set; }Storlek på kantlinje
BorderTopStyle { get; set; }Ytterligare stil för top border
BorderType { get; set; }Typ av ritad kant för att separera kolumner(sektioner)
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
ColumnsCount { get; set; }Antal kolumner(sektioner) som ska grupperas rader
override Name { get; set; }Namn på RepeatRows element
Proportions { get; set; }Breddförhållande för varje kolumn inuti it
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även