CustomAnswerSheetConfig

CustomAnswerSheetConfig class

Upprepa anpassade rader. För att beskriva anpassad radanvändning -CustomRowConfig

public class CustomAnswerSheetConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
CustomAnswerSheetConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Amount { get; set; } Totalt antal rader
BorderColor { get; set; } Färg på kant
BorderSize { get; set; } Storlek på kantlinje
BorderType { get; set; } Typ av ritad kant för att separera kolumner(sektioner)
override Children { get; set; } Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
ColumnsCount { get; set; } Antal kolumner(sektioner) som ska grupperas rader
override Name { get; set; } Namn på RepeatRows element
Proportions { get; set; } Breddförhållande för varje kolumn inuti it
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även