CustomAnswerSheetConfig.BorderType

CustomAnswerSheetConfig.BorderType property

Typ av ritad kant för att separera kolumner(sektioner)

public BorderType BorderType { get; set; }

Se även