Class CustomRowConfig

CustomRowConfig class

Beskrivning av CustomRow. Används medCustomAnswerSheetConfig

public class CustomRowConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
CustomRowConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
override Name { get; set; }Namn på anpassad rad
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även