Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.Parents

Klasser

Klass Beskrivning
AnswerConfig Representerar svarselement. Kan användas som barn medVerticalChoiceBoxConfig
BlockConfig Representerar blockelement.
CheckBoxConfig Representerar CheckBox-element.
ContainerConfig Representerar containerelement.
PageConfig Representerar sidelement. En per sida. Måste placeras inutiTemplateConfig
ParagraphConfig Representerar styckeelement. Stycke kan bestå av både text och text med en bild. Bilden specificeras av koordinaterna x, y.
VerticalChoiceBoxConfig VerticalChoiceBox består av enAnswerConfig element som innehåller ett kort svar ochContentConfig element som beskriver svarsalternativet i detalj. Den kan också innehålla enWriteInConfig element där användaren kan ange sitt eget svar.