Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.Parents

Klasser

KlassBeskrivning
AnswerConfigRepresenterar svarselement. Kan användas som barn medVerticalChoiceBoxConfig
BlockConfigRepresenterar blockelement.
CheckBoxConfigRepresenterar CheckBox-element.
ContainerConfigRepresenterar containerelement.
PageConfigRepresenterar sidelement. En per sida. Måste placeras inutiTemplateConfig
ParagraphConfigRepresenterar styckeelement. Stycke kan bestå av både text och text med en bild. Bilden specificeras av koordinaterna x, y.
VerticalChoiceBoxConfigVerticalChoiceBox består av enAnswerConfig element som innehåller ett kort svar ochContentConfig element som beskriver svarsalternativet i detalj. Den kan också innehålla enWriteInConfigelement där användaren kan ange sitt eget svar.