Class AnswerConfig

AnswerConfig class

Representerar svarselement. Kan användas som barn medVerticalChoiceBoxConfig

public class AnswerConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
AnswerConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
BubblePosition { get; set; }Bubblans position. Kan vara från vänster och höger sida av huvudinnehållet
BubbleType { get; set; }Typ av ritad bubbla.
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
override Name { get; set; }Text av svar
Selectable { get; set; }om inställt på false hide bubbelritning och igenkänning för detta svarselement
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även