AnswerConfig.Selectable

AnswerConfig.Selectable property

om inställt på false hide bubbelritning och igenkänning för detta svarselement

public bool Selectable { get; set; }

Se även