Class BlockConfig

BlockConfig class

Representerar blockelement.

public class BlockConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
BlockConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
BackgroundColor { get; set; }Färg på kant
BorderBottomStyle { get; set; }Ytterligare stil för nedre kant
BorderColor { get; set; }Färg på kant
BorderLeftStyle { get; set; }Ytterligare stil för vänster kant
BorderRightStyle { get; set; }Ytterligare stil för höger kant
BorderSize { get; set; }Storlek på kantlinje
BorderTopStyle { get; set; }Ytterligare stil för top border
BorderType { get; set; }Typ av ritad kant
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
Column { get; set; }När den placeras i behållare med flera kolumner - representera position i parent
Height { get; set; }Maximal höjd tillåten för detta element och alla dess underordnade. Anges i pixels
HorizontalPadding { get; set; }Storlek mellan ram och innehåll i detta block satt i pixels
IsClipped { get; set; }Om det är sant blockeras och allt dess innehåll klipps som bild vid igenkänning
override Name { get; set; }Namn på blockelement
Overflow { get; set; }Beskriver beteende i fall något av underordnade element svämmar över Blockstorlek. Skriver över global förinställning vidOverflow
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.
VerticalPadding { get; set; }Storlek mellan ram och innehåll i detta block satt i pixels

Se även