BlockConfig.BorderLeftStyle

BlockConfig.BorderLeftStyle property

Ytterligare stil för vänster kant

public BorderStyle BorderLeftStyle { get; set; }

Se även