Class ContainerConfig

ContainerConfig class

Representerar containerelement.

public class ContainerConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
ContainerConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
BlockBottomMargin { get; set; }Antal pixlar som ska placeras under block.
BlockRightMargin { get; set; }Antal pixlar som ska placeras mellan blocken på höger sida
BlockTopPadding { get; set; }Antal pixlar som ska placeras efter övre kanten av Block.
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
ColumnsCount { get; set; }Antal kolumner inuti behållaren. Uppdelat på lika kolumner. Föråldrad version avProportions
ContainerType { get; set; }Typ av behållare
override Name { get; set; }Namn på behållarelement
Proportions { get; set; }Dela på anpassat förhållande varje kolumn inuti it Nyare version avColumnsCount
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även