Class PageConfig

PageConfig class

Representerar sidelement. En per sida. Måste placeras inutiTemplateConfig

public class PageConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
PageConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
override Name { get; set; }Namn på sidan
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även