ParagraphConfig

ParagraphConfig class

Representerar styckeelement. Stycke kan bestå av både text och text med en bild. Bilden specificeras av koordinaterna x, y.

public class ParagraphConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
ParagraphConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
override Children { get; set; } Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
override Name { get; set; } Namn på stycke
ParagraphType { get; set; } Typ av stycke
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även