Class VerticalChoiceBoxConfig

VerticalChoiceBoxConfig class

VerticalChoiceBox består av enAnswerConfig element som innehåller ett kort svar ochContentConfig element som beskriver svarsalternativet i detalj. Den kan också innehålla enWriteInConfigelement där användaren kan ange sitt eget svar.

public class VerticalChoiceBoxConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
VerticalChoiceBoxConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
override Name { get; set; }Värde på fråga
Threshold { get; set; }Procent av pixlar varefter bubblor anses markerade
TopPadding { get; set; }Antal pixlar. Kan användas för att lägga till extra utrymme ovanför elementet. Eller ta bort befintligt utrymme genom att ange ett negativt värde (t.ex. -40)
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även