VerticalChoiceBoxConfig.TopPadding

VerticalChoiceBoxConfig.TopPadding property

Antal pixlar. Kan användas för att lägga till extra utrymme ovanför elementet. Eller ta bort befintligt utrymme genom att ange ett negativt värde (t.ex. -40)

public int TopPadding { get; set; }

Se även