Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.ScoreGroup

Klasser

Klass Beskrivning
ScoreAnswerConfig Svara med poängsatt värde
ScoreGroupConfig Grupperingsförälder. Poängbaserad tabell.
ScoreHeaderConfig Kolumn inScoreGroupConfig som kommer att lagra antalet poäng för varje svar. Om frånvarande - den kolumnen kommer inte att dras.
ScoreQuestionConfig Representerar ScoreQuestion element
TableContentConfig Text inuti tabellstruktur