Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.ScoreGroup

Klasser

KlassBeskrivning
ScoreAnswerConfigSvara med poängsatt värde
ScoreGroupConfigGrupperingsförälder. Poängbaserad tabell.
ScoreHeaderConfigKolumn inScoreGroupConfig som kommer att lagra antalet poäng för varje svar. Om frånvarande - den kolumnen kommer inte att dras.
ScoreQuestionConfigRepresenterar ScoreQuestion element
TableContentConfigText inuti tabellstruktur