Class ScoreGroupConfig

ScoreGroupConfig class

Grupperingsförälder. Poängbaserad tabell.

public class ScoreGroupConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
ScoreGroupConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
override Name { get; set; }Namn på RepeatRows element
ScoreGroupType { get; set; }Typ av poänggrupp
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även