Class ScoreHeaderConfig

ScoreHeaderConfig class

Kolumn inScoreGroupConfig som kommer att lagra antalet poäng för varje svar. Om frånvarande - den kolumnen kommer inte att dras.

public class ScoreHeaderConfig : ContentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
ScoreHeaderConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Alignment { get; set; }Justering av innehållssträng inuti parent
Color { get; set; }Färgen på texten
ContentType { get; set; }Typ av textvisning.
FontFamily { get; set; }Teckensnittsfamiljen för text
FontSize { get; set; }Storleken på texten font
FontStyle { get; set; }Stilen för texten
HeaderType { get; set; }Typen av header
override Name { get; set; }Rubrik på kolumnrubrik
Score { get; set; }Poängmodifierare
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även