Class ScoreQuestionConfig

ScoreQuestionConfig class

Representerar ScoreQuestion element

public class ScoreQuestionConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
ScoreQuestionConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
FontFamily { get; set; }Teckensnittsfamiljen för text
FontSize { get; set; }Storleken på texten font
FontStyle { get; set; }Stilen för texten
override Name { get; set; }Namn på RepeatRows element
Proportions { get; set; }Breddförhållande för varje kolumn inuti it
ScoreDisplay { get; set; }Beskriv visningsbeteende för poängvärde.
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även