Class TableContentConfig

TableContentConfig class

Text inuti tabellstruktur

public class TableContentConfig : ContentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
TableContentConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Alignment { get; set; }Justering av innehållssträng inuti parent
Color { get; set; }Färgen på texten
Column { get; set; }Kolumnposition i tabell. första kolumnen - ‘1’
ContentType { get; set; }Typ av textvisning.
FontFamily { get; set; }Teckensnittsfamiljen för text
FontSize { get; set; }Storleken på texten font
FontStyle { get; set; }Stilen för texten
override Name { get; set; }Innehållsvärde
Row { get; set; }Radposition i table första raden - ‘1’
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även