TableContentConfig.Row

TableContentConfig.Row property

Radposition i table första raden - ‘1’

public int Row { get; set; }

Se även