Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.Table

Klasser

KlassBeskrivning
QuestionConfigRepresenterar frågeelement. Används vanligtvis iTableConfig som rader.
TableAnswerConfigElement avTableHeaderConfig . Representera kolumnrubrik.
TableConfigRepresenterar tabellelement.
TableHeaderConfigRepresenterar TableHeader element
TableTitleConfigRepresenterar TableTitle-element. Visa titel. Används medTableConfig