Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.Table

Klasser

Klass Beskrivning
QuestionConfig Representerar frågeelement. Används vanligtvis iTableConfig som rader.
TableAnswerConfig Element avTableHeaderConfig . Representera kolumnrubrik.
TableConfig Representerar tabellelement.
TableHeaderConfig Representerar TableHeader element
TableTitleConfig Representerar TableTitle-element. Visa titel. Används medTableConfig