Class TableAnswerConfig

TableAnswerConfig class

Element avTableHeaderConfig . Representera kolumnrubrik.

public class TableAnswerConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
TableAnswerConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
override Name { get; set; }Rubrik på kolumnrubrik
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även