Class TableConfig

TableConfig class

Representerar tabellelement.

public class TableConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
TableConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
AnswersCount { get; set; }Antal svar(kolumner) som används i tabellen. Måste korrelera medAnswerConfigQuestionConfig
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
override Name { get; set; }Namn på tabellelement
TableType { get; set; }Typ av tabell
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även