Class TableHeaderConfig

TableHeaderConfig class

Representerar TableHeader element

public class TableHeaderConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
TableHeaderConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
override Name { get; set; }Textvärde
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Fält

namnBeskrivning
FontFamilyTeckensnittsfamiljen för text
FontSizeStorleken på texten font
FontStyleStilen för texten

Se även